Hoe werkt PixelPlus?PixelPlus werkt volledig vrijwillig en is niet gebonden aan andere organisaties of aan partners. Ik doe dit als hobby maar wens in de toekomst een VZW te kunnen oprichten.

Door mijn materiaal te delen met zorginstellingen kunnen zij een vaak onbekend terrein verkennen. Daarnaast zoeken we verder naar wat het best in jullie zorgaanbod past. 


De financiëring van dit project voorzie ik zelf. Ook kreeg ik al enkele vrijwillige donaties van zowel materiaal als budget.
Van enkele software-ontwikkelaars kreeg PixelPlus groen licht om hun producten vrij te gebruiken. 

Helpen of steunen?


Dat is zeker mogelijk! Welkome zaken zijn bijvoorbeeld een plekje op uw event, schenkingen, kortingen of samenwerkingen.

Je kan ook meewerken met het ontwikkelen of aanpassen van software en hardware.

  • Events

  • Transport

  • Financiëel / Materiëel 

  • Achter het scherm